Ana sayfa

Eylem takvimi

Birde şu haberi okuyun

HALKIN ESNAFLARINI ÖRGÜTLEYELİM! PDF Yazdır e-Posta
haberler - Türkiye
Cuma, 14 Ağustos 2015 15:02

HALKIN ESNAFLARINI ÖRGÜTLEYELİM!
Halkımızın önemli bir kesimini oluşturan esnaflarımız da diğer emekçi halk kesimleri
gibi düzenin ekonomik baskısı altında bir çok sorun yaşamaktadır... Esnafların da
diğer emekçi kesimler gibi örgütlenmeye, dayanışmaya ihtiyaçları vardır...
Kimdir Esnaf? - Esnaflar basit üretim araçlarına sahip olması ve çok sınırlı sayıda işçi
çalıştırması yanıyla işveren, üretim faaliyetleri esas olarak aile emeğine dayalı olduğu için
emekçi konumundadırlar. Esnaf ve sanatkarlar dediğimiz bu kesimler 0 ila 9 işçi çalıştıran
işletmelerdir.

Resmi verilere göre ülkemizde istihdamın % 62'si 10 ve altı işçi çalıştıran mikro
işletmelerde gerçekleşmektedir.TESK'in (Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu) siciline
kayıtlı yaklaşık 2 milyon üyesi bulunmaktadır. Ve bunlar 491 meslek kolunda faaliyet
göstermektedirler.Ve bu kesim işyerlerini kapatmak zorunda kalan, kredi borçlarının faizleri
altında sürekli bunalan bir kesimdir. Büyük işletmelerin baskısı altında kimi zaman üretim
faaliyetinde bulunamamakta kimi zaman ise büyük işletmelerin esas yükünü çekmesine
rağmen onlar tarafından sömürülmektedir...Bu yanlarıyla düzenin baskısını üzerinde sürekli
hisseden ve işçi ve diğer emekçiler gibi çıkarları mevcut düzenle çatışma halinde olan,
düzen tarafından ezilen, sömürülen bir kesimdir.
Ve öte yandan mahallelerimizde yıllardır devrimcilerin yanında yer alan ve düşmanın her
türlü saldırısına rağmen devrimcilere evlerini, dükkanlarını, işyerlerini açan, olanaklarını
sunan bir kesimdir... Bu nedenle evleri, işyerleri basılmış, gözaltına alınmışlar, tutuklanıp
hapislerde yatanları olmuştur. Ve ödedikleri bedellere rağmen pişman olmadılar ve yine
açtılar kapılarını, olanaklarını. Esnaf ve sanatkarlar devrimin yedek-destek güçlerinden
değil, temel güçlerindendir. İstihdam ettiği kesimle birlikte büyük bir gücü oluşturan esnaf
örgütlenmesi devrim için olmazsa olmazdır.
Esnaf Örgütlenmeleri - Mevcut esnaf örgütlenmelerine baktığımızda oldukça geniş bir
örgütlenme var gibi görünür. Ülke genelinde 32 esnaf ve sanaatkar örgütü bulunmaktadır.
İl ve ilçeler düzeyinde 3164 esnaf ve sanaatkarlar odası bulunmaktadır. Yine il
merkezlerinde 82 esnaf ve sanaatkarlar odaları birliği vardır. Ankara'da kurulu bulunan 13
mesleki federasyon ile birlikte geniş bir örgütlenme ağına sahiptir. Ancak bunların esnafın
çıkarlarını koruma adına yaptıkları bir şey yoktur. Bu örgütlenmelerin hepsinin yaptığı
ortak görev, tekellerin doğrudan denetlediği üst örgütlenmeler eliyle esnaf ve sanaatkarları
düzen içinde tutmaktır. Yanında çalışan işçisiyle, kendi emeğiyle ve bakmakta olduğu
ailesiyle birlikte çok geniş bir kesimi etkileyen esnaf ve sanatkarlar bu şekilde düzenin
etkilediği ve denetlediği bir kesim haline gelmektedir. Düzen örgütlü ve yukarıda
saydığımız bu örgütler çok büyük sorunlarla karşı karşıya olan esnaflarımızı düzen içinde
tutmaya yarıyor. Bu haliyle esnaflar ne kendi sorunlarını çözebilmekte ve ne de düzenden
koparak devrim mücadelesi içinde yer alabilmektedirler.
Esnaflar! Halkın Esnafları Kooperatifi'nde Örgütlenelim!
Oligarşi esnaflarımızın da işçi, memur, köylü gibi emeğini en ağır şekilde
sömürmektedir... Her yıl bu sömürüye dayanamayıp yüzbinlerce esnaf bankalardan aldığı
kredi borçlarını ödeyemediği için iflas edip kepenk kapatmaktadır...
Örneğin AKP’nin son on yılında 1.328.000 (bir milyon üçyüz yirmi sekiz bin) esnaf iflasetmiştir... Yani kayıtlı olan iki milyon esnafın yarıdan fazlası iflas etmiştir...
Banka kredileri, elektrik, su, vergi borçları, kiralar vb... esnafların en temel
sorunlarındandır... Esnaflar yaşanan bu sorunlar karşısında çaresizce iflası beklemek
zorunda değildir...Düzen acımasız ve tam bir kurtlar sofrasıdır... Düzene karşı
örgütlenmenin yolu kooparatiflerdir.
Nedir Kooperatif Örgütlenmesi?
Bugünkü anlamda İlk kooperatif örgütlenmeleri 1830’lu yıllarda esnaf ve sanaatkarlar
tarafından, büyüyen şirketlere karşı kendilerini korumak için kurulmuşlardır...
Özünde küçük esnaf ve sanaatkarların büyük şirketlere karşı dayanışmasının örgütlendiği
yapılardır.
Halkın her kesimi kendi sorunlarını ancak örgütlenerek, dayanışmayı büyüterek
çözebilir. Kooperatifler bu dayanışmanın somutlandığı yerlerdir...
Buralarda aynı sorunları yaşayan halk kesimlerini bir araya getirmek ve ortak sorunları
birlikte çözmek mümkündür... Geçmişten bugüne, ülkemizde ya da sosyalist ülkelerde
kooperatif örgütlenmeleri bu amaçla örgütlenmiştir... Halkın örgütlülüğünü, dayanışmasını
büyütmek, geliştirmek sosyalist bir kültürün, bakış açısının yaratılmasının da ilk
adımlarından olacaktır.
Halkın Esnafları Kooparatifi Ne Yapacak?
Bu örgütlenmeler ile hem büyük şirketlerin küçük esnafları yutmasının önüne geçilebilir
ve hem de halkın büyük şirketlerin fahiş fiyatlarla sattığı mallarına mahkum olmasının
önüne geçilebilir.
Esnafların banka kredileri nedeniyle iflas etmesinin önüne geçerek kepenk kapatmasını
engelleyecektir. Oluşturulaçak dayanışma sandığı bu ihtiyacı karşılacaktır.
Esnafların kendi aralarındaki dayanışmayı büyütecektir. Aynı sorunu yaşayanlar birlikte
olduklarında güç olurlar...
Halkın esnaflarla iç içe birlikte örgütlendiği geniş bir örgütlenme ve dayanışma
zeminidir...
Kooperatif çatısı altında hem esnafın kredi sorununu çözmek ve hem de halkın daha
ucuza ihtiyaçlarını karşılaması sağlanabilecektir.
Esnafları düzenin pençesinden kurtarmak, örgütlemek ve düzenin karşısında bir güç
haline getirmenin aracıdır.
Bu amaçla;
Halkın Esnafları Kooperatifi'nde birleşelim örgütlenelim ve tekellerin insafına mahkum
olmadan kendi ayaklarımız üzerinde duralım diyoruz!
Halkın örgütlü gücü karşısında hiçbir güç duramaz... Bunun böyle olduğunu esnafın
yaşadığı sorunlar üzerinden de gösterebiliriz.
Halkın ve esnafın birlikte sorunlarını çözdüğü ve dayanışmalarını, örgütlenmelerini
büyüttükleri kooperatiflerde birleşelim.
Gücümüz Birliğimizdir!
Halkın Örgütlü Gücüyle Bütünleşelim!
Halkın Esnafları Kooperatifi'nde Birleşelim...
HALKIN ESNAFLARI KOOPERATİFİ GİRİŞİMİ