Levent Üzümcü Yalnız Değildir! Yazdır
Türkiye
Çarşamba, 26 Ağustos 2015 15:54

Oyuncu Levent Üzümcü 20 yıl emek verdiği kurumdan atıldı. Sanat Meclisi
Olarak öfkeliyiz. Levent Üzümcü ile dayanışma içindeyiz. Bu nedenle bugün Şehir Tiyatroları önünde yapılan eyleme Sanat Meclisi olarak biz de katıldık.
Kıyımlar  ve tasfiyeler ülkesi olduk. AKP iktidarı, önce baskılarla başladığı acımasız yöntemini son beş yıldır kıyımlara, katliamlara dönüştürerek her gün değişik şekillerde can damarımıza basarak adeta sabrımızı sınıyor. Son beş yıldır işçilerden, emekçilerden bilim ve sanat insanlarının yaşadıklarına dair olanı biteni ardı ardına yazmaya, anlatmaya kalksak bu olanlara dünyanın hiçbir yerinde insanları inandıramazsınız.
AKP’nin tüm kurumlara çöreklenen kadroları  adeta tüm ülke halkını hedefine koymuş durumdadır. Yirmi yıldır İstanbul Şehir Tiyatroları’nda görevini başarıyla yapan Levent Üzümcü’nün suçu nedir?
Düşünceyi ifade etme özgürlüğü, bedelleri ödenilerek kazanılmış bir haktır. Levent Üzümcü de katıldığı bir toplantıda düşüncelerini ifade etmiştir. Düşünce ifade etmek bir suç değildir. En temel haklarımızdan biridir.
Biz Sanat Meclisi olarak ülke insanlarına sesleniyoruz.
Dostlar! Levent Üzümcü’ye yapılan saldırı ülke sanatına, ifade özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır. Sanat insanları ve sanatın yanında duran insanlar olarak bu saldırıya karşı topluca sesimizi yükseltmemiz, sanat alanına yapılan bu kıyıma topluca “dur” dememiz gerekiyor.
Sanata ve kültürel alana karşı yapılacak saldırılara karşı topluca karşı duracağımızı bu eylemimizle de tüm halkımıza duyuruyoruz. Şunu unutmayalım. Levent Üzümcü susturulursa biz de yarın çocuğumuza “baban kim, annen kim derlerse sakın adımı söyleme” demek durumunda kalabiliriz.
Levent Üzümcü Derhal Görevine Geri Alınmalıdır!
Sanat Meclisi