DHKC, Açıklama 458, 25 Ağustos 2015 Yazdır
Aciklamalar
Çarşamba, 26 Ağustos 2015 13:03

Açıklama: 458   /  Tarih: 25. 8.2015

19 ağustos 2105 tarihinde CEPHE savaşçıları saltanat kapısı önünden Dolmabahçe Sarayına baskın ve tarama yaptılar

SAVAŞÇILARIMIZ BEŞ DAKİKA BOYUNCA SARAYINIZIN ÖNÜNDE, ŞEHRİN GÖBEĞİNDE SİZE MERMİ YAĞDIRIRKEN BURNUNUZU BİLE ÇIKARAMADINIZ… HAREKET EDEMEDİNİZ...

SAVAŞÇILARIMIZIN DOLMABAHÇE SARAYI BASKINI SONRASI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÜN KAMU BİNALARININ NİZAMİYELERİNDE GÖREVLİ POLİSLERE “ÇELİK YELEK” GİYME TALİMATI VERDİ. BİZCE UYGUNDUR... GİYEBİLİRLER...

SAVAŞÇILARIMIZIN YARATICILIKLARI VE CÜRETLERİ KARŞISINDA “ENGEL” DAHİ DEĞİLLERDİR. TAM TERSİNE BİZ SİZLERİ EN TETİKTE, EN HAZIR OLDUĞUNUZ ANDA CEZALANDIRMAYI TERCİH EDERİZ.

BİR  POLİS KARAKOLUNUN TARANMASI EYLEMİNDEN SONRA YARALANAN VE ÖLEN OLMADIĞI İÇİN İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ ALTINOK’UN DA KATILIMIYLA “KURBAN KESİLDİ”. KORKU VE ACİZLİĞİNİZ BU NOKTAYA GELMİŞTİR. KURBAN KESMEK ÇELİK YELEK GİYMEK DEĞİL SADECE HALKA ZULMETMEMEK SİZİ KORUR.

KATLİAM KARARLARI VERDİĞİNİZ SARAYLARINIZI BAŞINIZA YIKACAĞIZ! SARAYLARIN ARDINA KORKULARINIZDAN KURTULMAK İÇİN SIĞINIYORSUNUZ. KORUYAMAZ...

HİÇBİR DUVAR, HİÇBİR SARAY, HİÇBİR ÖNLEM SİZİ KORUYAMAZ...

 

Amerika’dan aldıkları talimatlarla insanlarımız hakkında imha kararları uygulayan işbirlikçi AKP’yi saray duvarlarının ardından çıkamaz hale getireceğiz. Kanlı saray duvarlarının ardındaki kanlı masalarda aldılar halkımızı katletme kararlarını...

Savaşçılarımız, dökülen kanlarımız henüz kurumadan hesabını sormak üzere Saraylarının kapılarına dayandılar. 19 Ağustos 2015 tarihinde  Dolmabahçe Sarayına baskın düzenleyerek halkımızı katledenlerden bir kez daha  hesap sorduk.

Suruç’ta bombalarla parçalanan 33 insanımız,

Bağcılar’da Cepheli Günay Özarslan ın 15 KURŞUN SIKILARAK KATLEDİLMESİ,

Hepsinin sorumlusu Amerika ve uşağı AKP iktidarıdır...

Halka karşı başlatılan savaşa halk savaşı ile karşılık vereceğiz dedik... Şimdi de Dolmabahçe önünde kadar gelerek beyninizde patladık...

Savaşçılarımız  burnunuzun dibine kadar gelerek, GÜNAY’IN BEDENİNE SIKTIĞINIZ 15 KURŞUNU BİR KEZ DEĞİL, BİRKAÇ KEZ SİZE SIKTILAR.

Savaşçılarımız beş dakika boyunca Sarayınınız önünde, şehrin göbeğinde namluları size mermi yağdırırken burnunuzu bile çıkaramadınız... Hareket edemediniz... Siyasi olarak bir kez daha öldünüz orada… Dondunuz...

Savaşçılarımız yine geldikleri gibi de çekildiler...  Yakalanmalarının sizin “ataklığınız”, “cesaretiniz” ya da “müthiş” teknik olanaklarınızla bir ilgisi yoktur. Sadece bir tesadüftür... AKP’nin polisinin, TOMA’larının, silahlarının, teknik olanaklarının işi “tesadüflere” kalmıştır.

Unutmayın! Tesadüfler her zaman size yardım etmez.

Cüretimizle, silahlarımızla yine kapınızın önüne geleceğiz... Bir kez daha GÜNAY’IN BEDENİNE SIKTIĞINIZ 15 KURŞUNU BİR KAÇ MİSLİYLE SİZE TEKRAR SIKACAĞIZ...

Sizi yine ne silahlarınız ne de efendiniz Amerika ile yaptığınız işbirliği anlaşmaları kurtaramayacak...

 

KORKULARINIZI BÜYÜTECEĞİZ!

Savaşçılarımızın Dolmabahçe Sarayı baskını sonrası Emniyet Müdürlüğü bütün kamu binalarının nizamiyelerinde görevli polislere “ÇELİK YELEK” giyme talimatı verdi.

Bizce uygundur... Giyebilirler.

Savaşçılarımızın yaratıcılıklarını ve cüretleri karşısında “engel” dahi değillerdir. Tam tersine biz sizleri en tetikte, en hazır olduğunuz anda cezalandırmayı tercih ederiz.

Ama yokoluşunuzu görüyoruz...  Korkularınız büyüyor… Büyüyecek... Siz de geçmişte Necdet Menzir’in söylediği gibi “sırtınızı duvara dayayarak yürüyün” demeye başlayacaksınız.

Bir  Polis Karakolunun taranması eyleminden sonra yaralanan ve ölen olmadığı için İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok’un da katılımıyla “kurban kesildi”

Korku ve acizliğiniz bu noktaya gelmiştir.

Korkularınız büyeyecek ve korku bataklığında boğulacaksınız.

Sizin korkularınız çüreyenlere, yok olanlara, tarih sahnesinden silinmeye mahkum olanlara ait bir korkudur.

Çürüyenin korkusu azalmaz...

Cepheliler korkuyu bilmemek, düşünmemek ya da pratik yetersizlikten kaynaklanan bir duygu olarak tanımlarlar.

Bizim inançlarımızda korku yenilgiye uğratılabilen, aşılabilen bir özelliktir. Haklı ve meşru bir dava uğruna savaşanlar korkuyu da altederler.

Sizin korkularınızsa azalması, yokolması mümkün değildir.

Siz sömüren ve zulmedenlerin tarafısınız... Sömürü ve zulüm uygulayan haksızdır; halkın değerlerine ve halkın çıkarlarına ihanet edendir. İhanet edenin, vatanını satanın haklılığı ve meşruluğu olmadığı için o son nefesine kadar korkunun zincirine bağlı yaşayacaktır.

Burjuvazinin ideolojisiyle yaşayan, ahlaki olarak soysuzlaşmış olanların korkuları bitmeyecektir elbette...

SAVAŞÇILARIMIZ KENDİLERİNDEN SİLAH VE TEKNİK GÜCÜ ÇOK DAHA FAZLA BİR DÜŞMANA MEYDAN OKUMUŞLARDIR

Tetiği çeken ideolojidir.

Tetiği çeken, parmağa yön veren beyindir.

Savaşçılarımızın beyni özgürdür...

Savaşçılarımız “zorunluluklar”ın engellerini aşan militanlardır.

Militanlık bunun için özgürlüktür.

İşte biz bunun için her tür eylemi yaparız. Bunun için gün bizim gece bizim diyoruz.

Savaşılarımızı bunun için sınırsız bir cüretin temsilcisidirler.

Cüretin kaynağı ideolojik netliktir.

İdeolojik netlik düşmanın gözünün içine bakabilmektir.

İdeolojik netlik düşmanın burnunun dibine kadar gelmektir...

Savaşçılarımızın kararlılığını Rusya’dan İtalya’ya, Ortadoğu’dan Bulgaristan’a kadar tüm dünya selamlamıştır.

İstediğiniz kadar sansürle eylemimizin etkisini sınırlamaya çalışın… Haberleri sansürlemek için Anadolu Ajansı ve TRT dışında TV kanallarını da sokmayın istemediğiniz yerlere...

Nafile! Gerçekler delip geçiyor işte... Günlerdir savaşçılarımızın beş dakika boyunca, sarayınızın önünde, şehrin göbeğinde yağdırdığı mermileri izliyor tüm dünya halkları...

 

SAVAŞACAĞIZ!

EMPERYALİSTLERİN VE İŞBİRLİKÇİLERİNİN AYAK İZLERİNİ TOPRAKLARIMIZDAN SİLENE KADAR SAVAŞACAĞIZ!

Savaşmak, savaşı büyütmek, vatanımızı sevmenin bir sonucudur. Vatanımız bizim olsun diye mücadele ediyoruz.  Topraklarımız empeyalistlere satılmasın diye mücadele ediyoruz. Bu uğurda savaşmak, bu uğurda ölmek, bu uğurda halkı savaştırmak doğrudur.

Biz de bu yolu takip edeceğiz...

Savaşacağız…

Halkımıza kalkan her elin,  yoldaşlarımızın bedenlerine sıkılın her kurşunun hesabını soracağız.

 

POLİSLER;

AKP’nin bekçiliğini yapmayın...  Ekmek parası adı altında halka karşı suç işlemeyin...

AKP’nin kanlı saraylarının,

Amerikan üslerinin, emperyalist karargahların kapılarında uşaklık etmeyin…

Kazandığınız “ekmek parası” değildir. Ekmek parası içinde emek ve onur olan paradır. Her damlası hakedilmiş, halka ve değerlerine layık para demektir.  Onların kapılarını bekleyerek kazandığınız paranın içinde ne emek ne de onur vardır. O para kanlı paradır.

Halka sıkılan kurşundan, bombadan; vatanımızın tüm değerlerinin emperyalistlere peşkeş çekilmesinden kazanılan paradan size verilen “sus payı”dır.

Reddedin o kanlı parayı...

Yüzünüzü halka dönün... Tercihinizi yapın...

EMPERYALİSTLERİN VE İŞBİRLİKÇİ AKP’NİN KORKULARINI BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ.

KATLİAM KARARLARI VERDİĞİNİZ SARAYLARINIZI BAŞINIZA YIKACAĞIZ!

DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ CEPHESİ

Bookmark and Share Ana sayfa