Info

The hedgehog was engaged in a fight with

Read More
PUBLIC SCHOOL

Walking Magazine 133rd Issue Is Out!

BURASIANADOLU TOPRAKLARI!HALKIMIZİTİRAFÇILIĞI, ONURSUZLUĞU, ADALETSİZLİĞİ ASLA MEŞRU GÖRMEZ, KABULLENMEZ!"SADECE ve SADECE İFTİRACI İTİRAFÇI BERK ERCAN’IN İFADESİYLEAĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLEN MUSTAFA KOÇAK ve AİLESİ KENETLENDİ, BİR OLDU,DİRENİYOR!ANNE ZEYNEP KOÇAK: “Oğlum,bizim canımızı yaktılar. Evime, ocağıma, ciğerime ateş düşürdüler. Sen kimseyeiftira atma! Kimsenin evine, ocağına ateş düşürme! Benim gözüm yaşlı; başkaailelerin de gözleri yaşlı olmasın!”BABA HASAN KOÇAK: “Mustafa,oğlum; sen bir şey yapmadın. Sana atılan bu iftira, eninde sonunda ortayaçıkacaktır. Dayan, boyun eğme! Sana dayatılanları kabul etme! Oraya onurunlagirdin, onurunla çıkacaksın!"ADALET ve ONUR İÇİN DİRENENMUSTAFA KOÇAK, AÇLIK GREVİNİN 54. GÜNÜNDE!"POLİSTARAFINDAN İŞBİRLİĞİNE ZORLANAN TUTSAK ANNESİ KADER İNCİ:“Mustafa,adaletsizliğe karşı onurlu bir direniş başlattı. Bugün 45. Gün. Öncelikle buonurlu...
DESCRIPTIONS

KEC: Call to KESK for the 10th General Assembly

For the 10th General AssemblySingle Call to KESK, Single Agenda, Single Request: End the AKP Collaboration with Fascism and the Betrayal of Public Workers!Stop the Revolutionary Enmity!The Decisions of Expulsion from the Union of the Supreme Resistance and Revolutionary Public WorkersShould Be Retracted!< p> For the unions and the confederations they are affiliated to, the general assembly processes are important for both their members and managers. During the general assembly processes, union and confederation members and managers evaluate what they have done in the past period, come to terms with mistakes and shortcomings, and continue their struggle even stronger with...